Пейсмейкър

Пейсмейкърът е имплантируемо медицинско устройство, което стимулира сърдечния мускул, при наличие на заболявания свързани с проводната система на сърцето. Стимулацията се извършва с токови импулси с продължителност от 0,1 до 2 ms и скорост на нарастване до 100 ms.

Импулсите се наслагват върху автономната електрическа активност на сърцето и регистрирането им изисква значително усложняване в схемната реализация на електрокардиографските апарати, както и/или разработване на специализирани алгоритми за детектирането им, по програмен път.