Хипертонията – тихият убиец

Хипертонията - тихият убиец

Хипертонията – тихият убиец

Милиони европейци страдат от хипертония, но едва половината от тях знаят за заболяването си. Това може да има фатални последици, тъй като високото кръвно налягане води до тежки поражения на организма и заболявания, които могат да бъдат с летален изход като сърдечен инфаркт, инсулт или тромбози. При това предотвратяването или намаляването му не са нито непостижима, нито тежко изпълнима задача. Специалисти обясняват как функционира това. Всеки пети възрастен европеец, а сред хората над 50 години дори всеки втори, страда от хипертония. Ако тя не бъде лекувана, може значително да съкрати живота на засегнатите.

Как възниква високото кръвно налягане и защо се наблюдава все по-често?

Нашето сърце се грижи за постоянното протичане на кръв по артериите, която обезпечава органите с хранителни вещества и кислород. При физическо напрягане или стрес сърцето е принудено да изпомпва по-силно кръв и напрежението в съдовете се повишава. След кратковременно напрежение кръвното налягане по правило се нормализира.

Съвсем различно е положението при наличието на постоянен стрес, свързан с личния или с професионалния живот. Много са факторите, които могат да причинят високо кръвно налягане или сърдечно-съдови заболявания като несигурност, монотонност, притискащи срокове, неизпълними задължения, чести загуби, постоянна неудовлетвореност и пр.

От какво зависи високото кръвно налягане?

Рискови фактори, на които може да се повлияе:

 • Тютюнопушене
 • Употреба на много готварска сол
 • Наднормено тегло и липса на движение
 • Висока консумация на алкохол
 • Хроничен стрес

Рискови фактори, на които не може да се повлияе:

 • Възраст
 • Наследствена обремененост – съдови заболявания в семейството
 • Съпътстващи заболявания:
 • Диабет
 • Хормонални заболявания като хиперфункция на щитовидната жлеза
 • Бъбречни заболявания
 • Метаболичен синдром
 • Хронични болкови състояния

Практикуващият кардиолог, д-р Ханс Лаковски от Лайпциг, вижда проблема по следния начин: „Влиянието на стреса като цяло се подценява. В обществото дори господства мнението, че той е напълно нормален. Стресът действа между другото на нервите и в следствие на това организмът продължително време произвежда повишаващия кръвното налягане хормон адреналин. А това е решаващ фактор за възникването на хипертония.” Ако високият натиск се задържи продължително време в съдовете, те постепенно се втвърдяват, удебеляват и стесняват. Този процес е известен като атеросклероза. При него се влошава кръвоснабдяването на различни органи като сърцето, мозъка, бъбреците или очите.

При определени случаи може също да се увеличи лявата сърдечна камера, тъй като е принудена през цялото време да изпомпва кръв срещу повишено налягане на кръообращението в тялото. В резултат на това може да се появи сърдечна слабост. Продължителното високо кръвно налягане може да доведе до постоянни еректилни смущения, при което фините съдове в пениса могат да бъдат увредени.

Ако хипертонията не се лекува, импотентността става все по-забележима. Причините са най-често неизвестни С изключение на фактора стрес в днешно време се знае все още малко за причините за високото кръвно налягане. Едва в 5 до 10% от случаите медиците успяват да открият органична причина за хипертонията като например нарушена функция на щитовидната жлеза, тумор на надбъбречната жлеза или друго съпътстващо заболяване.Ако не може да бъде открита конкретна причина, се говори за първично или есенциално високо кръвно налягане. Такова се наблюдава при 90 до 95% от случаите. Ако причината е в съществуващо вече заболяване, се говори за вторично високо кръвно налягане.

Успоредно с професионалните натоварвания в днешно време е ясно, че хипертонията се свързва преди всичко с нездравословния стил на живот. Д-р Урсула Хилдебрандт от Института за изследване на кръвообращението и спортна медицина на Немското висше спортно училище в Кьолн казва: „Според нашите наблюдения по-голямата част от хипертониците са с наднормено тегло, пушат, приемат алкохол в големи количества, ядат твърде солена храна и не се движат. Около 30% от всички засегнати са със значително наднормено тегло.Това важи включително за децата и младежите: според Немската лига по хипертония 5% от тях са засегнати от първично високо кръв но налягане. Тъй като децата също страдат от затлъстяване, хранят се нездравословно и не се движат. Следователно хипертонията не е въпрос само на възраст, дори съдо – вете да губят с годините способността си да се приспособяват към кръвното налягане. „Затова всеки на всяка възраст може да повлияе позитивно здравето на съдовете си с активен стил на живот”, – е на мнение специалистката.

Болкоуспокояващите стимулират хипертонията

Съществуват и немалко медика – менти, които могат да доведат до високо кръвно налягане. Това често се забравя, обяснява кардиологът, проф. д-р Бернхард Швааб, от клини – ката Куршман в Шлесвих-Холщайн. Тъй като: „Пациентите често пъти вземат болкоуспокояващи, без да се консултират с лекуващия си лекар, и нерядко пропускат да го уведо – мят за употребата им, защото не им отдават голямо значение и ги приемат между другото като нещо подразбиращо се.” Популярните медикаменти като диклофенак или ибупрофен обаче могат да повишат кръвното налягане, както и някои профилактични средства или хормонални препарати срещу климактерични оплаквания, но също противоревматични медикаменти и съдържащи кортизон таблети.

Кое кръвно налягане е нормално?

Класификация на стойностите на кръвното налягане

Кръвното налягане (в mmHg) е при систолнодиастолно
оптималнопод 120под 80
нормално120 до 12980 до 84
„високо нормално”130 до 13985 до 89
леко повишено (стадий 1)140 до 15990 до 99
средно силно повишено (стадий 2)160 до 179100 до 109
силно повишено (стадий 3)> 180 > 110
Дори при високо нормално кръвно налягане трябва да се обърне специално внимание на другите кардиоваскуларни рискови фактори.

Кръвното налягане се измерва в mmHg, милиметри живачен стълб. Оптимални са стойностите под 120/80 mmHg. Д-р Хених Баберг, завеждащ отдела по кардиология и неврология към клиника Берлин-Бух казва следното: „При тези стойности, независимо от възрастта, рискът от инсулт или сърдечен инфаркт е най-нисък.” в големи количества, ядат твърде солена храна и не се движат. Около 30% от всички засегнати са със значително наднормено тегло.” Горното систолно налягане възниква, когато сърцето се свива и изтласква кръвта в съдовете.

Ниските диастолни стойности се очитат, когато сърцето се отпуска, за да се напълни отново с кръв. Според Световната здравна организация систолните стойности над 140 mmHg, и диастолните над 90 mmHg се приемат за високо кръвно налягане. За поста – вянето на диагноза не е необходи – мо и двете гранични стойности да са прекрачени.

Дори повишаването на едната стойност означава високо кръвно налягане.Важно е да се знае, че всяка измерена стойност представлява моментно състояние. Ако кръвното налягане е скочило над допустими – те граници, това не означава авто – матично непосредствена опасност. „Кръвното налягане не е едно”, – обяснява проф. д-р Клаус Фьолкер от Института за спортна медицина в Мюнхен, – „То се мени с всеки удар на сърцето и представлява сбор от 100 000 кръвни налягания на ден. За да се постигне сигурност при поставянето на диагноза, то трябва да се измерва многократно в рамките на 24 часа.”

При това амбулаторно измерване на кръвното налягане, известно като профил, на пациента се поставя измервателен уред и той го носи със себе си в продължение на 24 часа, като поставеният на ръката маншет автоматично се помпа и през кратки интервали отчита моментното кръвно налягане в рамките на денонощието. Особено важни при това са сведенията от нощните часове. По правило по време на сън кръвното налягане спада с 10 до 15%.

Ако това не се случи, може да свидетелства за друго заболяване, предизвикващо хипертонията.Как се проявява високото кръвно налягане Опасността при високото кръвно налягане идва от това, че засегнатите дълго време нямат оплаквания и не усещат нищо. „Точно обратното”, – казва проф. Бернхард Швааб: „Пациентите с хипертония са особено работоспособни, по-малко се уморяват и са много ангажирани в живота. Високото кръвно налягане започва да се усеща едва тогава, когато вече са настъпили органични увреждания.

Понякога първите прояви са под формата на зачервяване на лицето, осезаем пулс в слепоочието или недостиг на въздух при натоварване. „В повечето случаи обаче тези симптоми остават незабелязани или биват подминавани”, – е на мнение кардиологът. По-нататъшни неспецифични симптоми, за които може да има и други причини, са: виене на свят, недостиг на въздух, ускорен пулс, усещане за горещина, кръвотечение от носа, заглъхване на ушите, нарушения на зрението или на други сетивни възприятия до болки в гърдите, краката и стъпалата при ходене.

Играят ли и гените някаква роля?

Също здрав човек – активен, с нормално тегло и непушач – може да заболее от хипертония. Най-често това се дължи на генетична обремененост. Така рискът при децата да развият високо кръвно налягане е два до три пъти по-голям, ако един или двамата родители са хипертоници. Проф. Швааб съветва: „Ако в семейството има случаи на хипертония при братя, сестри, родители или баби и дядовци, кръвното налягане трябва да започне да се следи регулярно след навършване на 30 години.” По принцип профилактични прегледи се препоръчват на всички навършили 40 години веднъж годишно и на всеки 6 месеца за навършилите 50.

Наследствената обремененост обаче не означава обреченост. Болестта не се проявява при всеки, а здравословният стил на живот може много да допринесе за това да не се развие хипертония. Възможности за ранно откриване При съмнение за високо кръвно налягане може да се изследва вътрешният слой на артериалните стени (интимата) посредством модерна ултразвукова техника.

Удебеляването на интимата представлява ясен предупредителен сигнал. „Полезна допълваща информация дава също изследването на очните дъна от офталмолог”, – обяснява д-р Бернд Тригер, интернист и специалист по натурално лечение от Бамберг. „Кръвоносните съдове във вътрешността на очните ябълки са единственото място, където високото кръвно налягане може да се наблюдава директно. На очите се капят капки, за да се разширят зениците. По вътрешната част на очната ябълка се вижда влизането на артерията в ретината. В обкръжението й има малки съдови разклонения, които реагират видимо чувствително на високото кръвно налягане. Ако те са интактни, човек може спокойно да изключи хипертонията.

Най-доброто средство за предотвратяване и намаляване на кръвното налягане е здравословният стил на живот. Експертите са на мнение, че той може не само да поддържа кръвното налягане в нормални стойности до пределна възраст, но и да го направи по-ефективно при необходимо по-късно медикаментозно лечение

В повечето случаи обаче хипертонията се открива в напреднал стадий едва след години. При налична плака, отложена по стените на съдовете от възпалени клетки, вкалцявания и мазнини, които ги стесняват до 50%, засегнатите не усещат нищо. Повишаващото се налягане, дължащо се на отлаганията и стесняването на съдовете, става забележимо едва тогава, когато съдовете са стеснени поне наполовина. А кръвното налягане често е достигнало дотогава до тежкия трети стадий с критични стойности от 180/110 mmHg.

Интернистът Берндт Ригер казва: „Неслучайно наричат хипертонията тихия убиец. Ако традиционната медицина и натуралното лечение обаче разумно се обединят, лечението може да бъде успешно дори в тези тежки случаи.” Когато медикаментите са невъзможни Медикаменти не се препоръчват, когато налягането е постоянно под 140/90 mmHg. „По-късно, когато стойностите достигнат перманентни нива от над 160/100, промените в стила на живот вече не са достатъчни”, – е на мнение проф. Клаус Фьолкер. Стотици са медикаментите за понижаване на кръвното налягане на пазара.

Най-често срещаните в тях активни съставки са следните: отводняващи диуретици, спиращи хормоните бета-блокери, отпускащи съдовата мускулатура калциеви антагонисти (т.нар. АСЕ-блокери) или статини. Изборът се прави от лекуващия лекар според стадия на заболяването, възрастта и други съпътстващи заболявания. „Медикаментозното лечение естествено не е всичко, което може да бъде направено по въпроса”, – е на мнение спортният медик Фьолкер. „На пациентите се предлага също подходяща диета и двигателна програма, за да могат приложените медикаментозни дози с времето да се редуцират. С физически тренировки и намаляване на теглото може да се постигне огромен ефект.”

А дали е възможно напълно да се спрат медикаментите?

Ако се прави под лекарско наблюдение, да, защото кръвното налягане е хамелеон. Ефектът от тренировките може да функционира дори при налична медикаментозна терапия.” Той се проявява в рамките на 3 до 4 седмици. Тогава могат да се наблюдават усещания като виене на свят или чувството, известно като „глава, пълна с памук”, тъй като както медикаментите, така и физическите упражнения намаляват кръвното налягане и то може да падне твърде ниско. „Това като цяло е напълно безопасно”, – обяснява проф. Фьолкер. „Но на пациентите се препоръчва регулярно сами да следят кръвното си и при първи симптоми да обсъдят с лекуващия си лекар редуцирането на медикаментозните дози.” В никакъв случай обаче това не бива да се прави на своя глава, а още по-малко самоволно да се спира лечението.

Често задавани въпроса за кръвното налягане

Вредно ли е кафето?

Това, че кафето вреди, не е вярно. „Всичко е въпрос на дози. Една до две чаши на ден са позволени дори на хора с високо кръвно налягане”, – е на мнение спортният специалист Фьолкер. „Това означава, че с мярка човек може да продължи да се наслаждава на кафето. Но всичко е строго индивидуално и човек трябва да следи реакциите на тялото си: ако реагира с твърде голяма възбуда и една чаша може да е в повече.”

Табу ли са сауната и студеният душ?

Трябва да се знае, че при посещението на сауна, проблемен е единствено студеният шок след затоплянето: кръвното налягане тогава по правило скача рязко нагоре. Проф. Фьолкер обяснява: „Затоплящият ефект в сауната сам по себе си не качва кръвното налягане, защото кръвоносните съдове се отварят широко от горещината. Затова дори за хипертоник затоплящите процедури не са противопоказани. Опасността идва едва след това от шоковото охлаждане, което рязко свива кръвоносните съдове. Затова то трябва да бъде направено плавно с постепенно охлаждане на водата. Но ако пациентът се колебае, е по-добре да се откаже от процедурата.”

Хипертоници ли са холериците?

Бързо палещите се индивиди, които са в постоянни конфликти с околните и често почервеняват от гняв, е лесно да бъдат идентифицирани с хипертониците. Д-р Урсула Хилдебрандт е на мнение, че: „Хората, които лесно крещят, когато нещо не им допада, чудесно се справят със стреса. По този начин холерикът бързо разгражда емоционалния стрес, който при всички случаи се отразява негативно на кръвното налягане.” От тази гледна точка от високо кръвно налягане са застрашени по-скоро интровертните натури, които потискат реакциите си и задържат всичко в себе си.

Как правилно да се измери кръвното налягане

За измерване в домашни условия е необходим електронен измервателен уред с маншет за горната част на ръката. „Преди закупуване на апарата е най-разумно да го пробвате”, – съветва д-р Берндт Ригер. „Най-добре е да направите 5 последователни измервания още на щанда. Ако показанията силно се разминават, опитайте с друг апарат. Измерени колебания от 10 mmHg са в реда на нещата.” По правило 15 минути преди мерене на кръвното не трябва да се пуши, да се консумира алкохол или да се пие кафе. Също важна е седящата позиция: облегнете се и подпрете стабилно ръката на маса или подлакътник. Ако приемате понижаващи кръвното налягане средства, е необходимо да правите контролни измервания два пъти на ден по едно и също време. Ако кръвното ви е в нормата, е достатъчно да го контролирате два пъти на седмица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *