Какво е инсулт?

Инсултът (от лат. „insulto“ – нахвърлям се, нападам) – е кръвоизлив в мозъка в резултат от разкъсване на съда или обратно – запушване на артерията от тромб. Възможно и „зарастване“ на просвета на съда от скле­ротична шайба. Във всеки случай инсултът възниква, когато в съда се появява препятствие, което пречи на кръвотока да преминава нормално към главния мозък, в резултат на което клетките на мозъка спират да полу­чават кислород и хранителни вещества. Такива състоя­ния най-често предизвикват добре известните разпрос­транени заболявания – атеросклероза и хипертония.

Видове инсулт

Различават се три вида инсулт: исхемичен, хеморогичен и субарахноидален кръвоизлив.

При исхемичния инсулт е налице запушване на съ­да, захранващ част от мозъка, и движението на кръвта по съда се възпрепятства. Това е инфаркт на мозъка. Исхемичният инсулт се среща много по-често от хеморагичния. Предшестват го високото кръвно наляга­не и атеросклерозата. Той може да се случи по всяко време на денонощието, но е установено, че в повечето случаи е нощем. Смята се, че исхемичният инсулт най-често става при хора в по-напреднала възраст – над 40-годишни.

Хеморагичнпят инсулт се предизвиква, когато под силно налягане в мозъка се спуква кръвоносен съд, кръвта попада в мозъка, възниква оток и участъкът от мозъка загива. Всъщност именно това се нарича „мо­зъчен кръвоизлив“.

Такъв инсулт най-често става през деня, възможен е след силен стрес и пренапрежение. Основен отличителен признак на хеморагичния ин­султ е параличът на ръцете и краката от едната страна на тялото (в коя именно, зависи от това в кое полукъл­бо на мозъка е станало разкъсването на съда; парали­зира се противоположната страна).

Хеморагичният инсулт често поразява хора на сред­на възраст, които още нямат 40 години. И в последно време се наблюдава поразително подмладяване на ин­султите. Те най-често стават при съвсем млади хора – възможно е дори все още да нямат и 30 години.

В млада възраст инсултът най-често се предизвиква от хипер­тония и вродени съдови изменения в мозъка. При то­ва се образува аневризма – издуване на стените на вътремозъчните артерии.

Те са много тънки, затова при повишаване на артериалното налягане могат да се спу­кат, което води до кръвоизлив в мозъка или под него­вата кора (в този случай се говори за субарахноидален кръвоизлив).

Колкото и да е странно, възрастните хора, получи­ли кръвоизлив в мозъка, го понасят (преодоляват) много по-леко (лесно), за разлика от младите, у които след него следва смърт или пълна инвалидност. Затова съветвам всички, които имат чести главобо­лия и шум в главата, задължително да се подложат на изследване. Трябва да ви насочат към рентгенова и магнитнорезонансна томография. Изследване на главния мозък трябва да си напра­вят и млади хора, на които е поставена диагноза „хипертензия“.

Какво е микроинсулт?

Често се употребяват термина – „микроинсулт“, макар че в лекарската практика такова заболяване липсва. Как така, ще попитате вие – име има, а болест – не?“ Има, но се нарича ТИА – транзиторна исхемична атака.

Биват поразявани малки участъци на главния мозък. Човек може дори да не обърне внимание на симптомите и да ги припише на умора или прилошаване. Но за съжаление впоследствие ще му се наложи да се заеме сериозно със своето здраве, тъй като „микроинсултът“ задължително ще се повтори, при това може да е нееднократно, и то всеки път в по-тежка форма, докато не се стигне до цялостен инсулт.

Какви са признаците за транзиторната исхемична атака?

Те са разнообразни, но като основни могат да бъдат смятани следните: изтръпване на крайниците, световъртеж, отпускане на клепачите, асиметрия на лицето, внезапно нарушаване на речта, шум в ушите, притъмняване пред очите, черни точки или раздвояване на предметите.
Ако сте имали такива признаци, не се бавете – отидете на лекар, докато все още не е късно. Не искам да ви плаша, но 50% от пациентите, прекарали транзи- торни исхемични атаки, след година-две лягат на болничното легло с цялостен инсулт.
Внимание! Ако във вас току-що се е зародила мисълта: „А дали нямам микроинсулт?“ – незабавно се обърнете към лекар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *