Какво представлява мозъчния инсулт?

Какво представлява мозъчния инсулт?

Какво представлява мозъчния инсулт?

Мозъчният инсулт или „мозъчен удар“ е сериозно, социално значимо мозъчно-съдово заболяване причинено от нарушен кръвоток към определена част на мозъка. Нарушеният кръвоток при инсулт нарушава частично или напълно функцията на засегнатата област от мозъка, поради което се развиват основните симптоми.

Мозъчният инсулт e заболяване, с тежки последици, които могат да бъдат предотвратени, ако лечението започне максимално рано след първите симптоми. Инсулт се получава при остро нарушение на мозъчното кръвообращение, което може да се дължи на затруднен приток на кръв към мозъка, поради запушване на кръвоносен съд от тромб или ембол или на кръвоизлив в мозъка.

От него могат да бъдат засегнати хора от всички възрастови групи, като най-често са тези над 65 годишна възраст, като през последните години се отчита „подмладяване“ на случаите на инсулт със засягане на помлади пациенти.

Риск за инсулт

При всеки човек съществува риск за инсулт. За да намалите Вашия риск, трябва да познавате рисковите фактори за инсулт. Те се разделят на два вида – контролируеми и неконтролируеми

Неконтролируеми фактори

 • Възраст
 • Високо кръвно налягане / хипертонична болест
 • Мъжки пол • Предсърдно мъждене
 • Принадлежност към негроидната раса
 • Високи нива на холестерол / дислипидемия
 • Наследственост – случай на инсулт или транзиторна исхемична атака в семейството

Контролируеми фактори:

 • Захарен диабет
 • Атеросклероза
 • Тютюнопушене
 • Злоупотреба с алкохол
 • Намалена физическа активност
 • Наднормено тегло / затлъстяване
 • Прием на орални контрацептиви

Колко вида инсулти има

Има два типа инсулти – исхемичен и хеморагичен инсулт.

Исхемичният инсулт, който представлява около 85% от всички случаи, се появява, когато кръвообращението в част от мозъка бъде рязко прекъснато в резултат на запушване от тромб или ембол. Когато това се случи, клетките на мозъка са лишени от приток на кислород и кръвна захар, поради което се нарушава функцията на клетките и впоследствие започват да умират. Във времето този процес се задълбочава.

Поради загиването все повече мозъчни клетки (неврони), значително се нарушават и отпадат определени функции контролирани от засегнатата част на мозъка – например памет, говор, движения на ръка и крак биват загубени. Хеморагичните инсулти се появяват при около 15% от случаите с остър инсулт, като отново се делят на два типа – вътремозъчни и субарахноидални.

Вътремозъчните кръвоизливи (10%) се наблюдават когато има разкъсване на кръвоносен съд, което причинява оформяне на кръвна колекция в мозъчното вещество. Субарахноидалните кръвоизливи (5%) се наблюдават при кръвоизливи в пространството между мозъчното вещество и неговите обвивки (менинги). Макар и по-рядко срещан, лечението на хеморагичния инсулт в острата фаза е също от изключително значение поради високата смъртност и тежката инвалидизация, която причинява.

Каква е честотата на мозъчния инсулт

Мозъчният инсулт е водеща причина за инвалидизация и смъртност. У нас средната смъртност от инсулт е три пъти по-висока от тази в останалите Европейски страни. В световен мащаб през 2019 година са регистрирани повече от 12.2 милиона нови случаи на инсулт като още 101 милиона души живеят с последиците от мозъчен инсулт, а 6.55 милиона са смъртните случаи от това заболяване. Това нарежда инсултан а второ място като причина за смърт, и на трето място като причина за дългосрочна инвалидизация.

Отбелязва се и тревожна тенденция за нарастване на случаите на инсулт. За периода между 1990 и 2019 година абсолютния брой на новите случаите на инсулт са се увеличили с над 70% годишно, а честотата на летален изход над 43%. Тези данни подчертават необходимостта от познаването на инсулта, бързите действия при случай на инсулт и навременното му лечение още в първите часове. България не прави изключение – страната ни е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население.

У нас, по данните от данните от Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2020 година са отчетени 48 686 нови случая на мозъчен инсулт, като 46 072 (94.18%) от тях са били хоспитализирани. Отново водещи са случаите на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) – 43 391. Тези данни са плашещи предивд това, че 3 368 (7.76%) от случаите са били в млада възраст – до 55 години, като това значително повишава общата инвалидност и влошава качеството на живот при тези хора.

Какви са причините за мозъчния инсулт

Налице са множество причини, като при всеки човек съществува риск за инсулт. Налице са причини, които не подлежат на контрол като мъжкия пол и възрастта. Най-честите фактори, които трябва да се познават и подлежат на контрол са хипертонична болест, предсърдно мъждене, захарен диабет, високи нива на холестерол (дислипидемия), предходни случаи на инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА), тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, намалена физическа активност, наднормено тегло и други.

Най-често причините за инсулт са нелекуваните или недобре контролирани рискови фактори. Важно е да се знае, че тези рискови фактори си взаимодействат и тяхната комбинация води до значително завишаване на риска от инсулт. Как да разпознаем мозъчния инсулт При инсулт се наблюдава голямо разнообразие от симптоми в зависимост от засегнатата част на мозъка.

Независимо от това най-честите симптоми могат да се запомнят чрез съкращението „БЪРЗО“.

Този акроним представя лесен тест, за да разпознаем първите симптоми на инсулта и да предприемем незабавни действия:

ББЪРЗО! Предприемете бързи действия.
ЪЪгли на устата. Изкривен ли е единият устен ъгъл.
РРъце. Слабост или изтръпване на ръцете.
ЗЗатруднения в речта. Неясна или объркана реч.
ООбадете се! Незабавно потърсете спешна медицинска помощ

Повече от 2/3 от всички инсулти се развиват без никакви предупреждаващи знаци.

В останалата 1/3 от инсултите имат такива, които често са преходни и не се отчитат навреме Това е транзиторната (преходна) исхемична атака (ТИА).

При нея предупреждаващите признаци могат да се появят самостоятелно или в комбина Те могат да продължат няколко секунди или минути – типична транзиторна исхемична ат или до 24 ч. и след това да изчезнат – нетипична, тежка транзиторна исхемична атака

Може да има само един епизод на ТИА през деня или повтарящи се.

Симптомите, макар и леки, могат да показват скрит проблем с притока на кръв към мозъка, който ако се игнорира може да доведе до инсулт.

Ако се появят някои от следните симптоми (особено с внезапно начало), веднага трябва да се повика спешна медицинска помощ, дори и оплакванията да отминат:

 • Загуба на сила (или развитие на тромавост/несръчност) в някоя част на тялото, особено от едната страна, засягаща лицето, ръката или крака;
 • Изтръпване (сетивна загуба) или други необичайни усещания в някоя част от тялото, особено ако е едностранно;
 • Пълна или частична загуба на зрение от едната страна;
 • Неспособност за правилно говорене или разбиране на езика;
 • Загуба на равновесие, нестабилност или необяснима отпадналост;
 • Всякакъв друг вид преходни нарушения (световъртеж, замаяност, затруднения при преглъщане, остро объркване или смущения в паметта);
 • Главоболие, което е необичайно силно, с рязко настъпване или с необичаен характер, включително необяснима промяна във вида главоболие);
 • Необясними промени в съзнанието или гърчове.

Как се поставя диагнозата „Мозъчен инсулт“?

Диагнозата мозъчен инсулт се поставя от лекар/невролог, след провеждане на:

 • Обстоен преглед, включващ и неврологичен статус
 • Кръвни изследвания – ПКК, биохимия, коагулация
 • Електрокардиограма (ЕКГ)
 • Образно изследване на главен мозък
 • Компютърна томография (КТ)
 • Магнитно-резонансна томография (МРТ)

Допълнителни изследвания:

 • Дуплекс скениране на мозъчните съдове
 • Ехокардиография (трансезофагеална ехокардиография)
 • Холтер
 • ЕКГ мониториране
 • Доплерово изследване на периферни съдове
 • Рентгенография на гръдна клетка
 • Имунологични и генетични изследвания за тромбофилия и антифосфолипиден синдром

При съмнение за инсулт или ТИА, незабавно потърсете спешна медицинска помощ !

Какво да правим при настъпването му

При съмнение за инсулт незабавно трябва да се потърси спешна медицинска помощ, за да може пациентът да бъде транспортиран до болнично заведение с действащ високотехнологичен мозъчносъдов център, където се провежда специализирано диференцирано лечение. „Времето е мозък!“.

Колкото по-бързо започне диференцираното лечение за мозъчния инсулт, толкова поголям е шансът за съхраняване на мозъчните функции и намаляване на инвалидизацията. Мозъчният инсулт води до невъзвратима загуба на нервна тъкан зависима от времето:

 • Всяка минута – загиват 1.9 милиона нервни клетки, 14 билиона синапси и 12 километра миелинизирани нервни влакна!
 • Всеки час – загиват 120 милиона нервни клетки, 830 билиона синапси и 714 километра миелинизирани нервни влакна!

Лечение на острия исхемичен инсулт

Най-важното условие за лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт е бързото и навременно вземане на мерки, в първите часове от началото на оплакванията.
Лечението на острите инсулти трябва да се провежда в болница. В световен мащаб едни от най-ефикасните специфични терапевтични подходи за острия исхемичен инсулт са тромболитичната терапия (интравенозна тромболиза) и механичната тромбектомия. При интравенозна тромболиза, венозно се инжектира лекарство, което води до „разграждане“ на тромба, причинил мозъчния инсулт, след което кръвотокът в засегнатата част на мозъка се възстановява. Така се предотвратява разрастването на зоната на инсулта. Лечението трябва да започне максимално бързо – до 4.5 часа от началото на инсулта, след изключване на мозъчен кръвоизлив.
Механичната тромбектомия е подходяща при запушване на съдове с широк диаметър. Лечението трябва да започне максимално бързо – до 6 часа от началото на инсулта, като може да се комбинира с интравенозна тромболиза, след изключване на кръвоизлив.

Какви са диференцираните методи за лечение

Диференцираната терапия не е подходяща за всички пациенти. Прилага се при случаи на исхемичен мозъчен инсулт в първите часове от появата на първите симптоми при липса на противопоказания. Налични се два утвърдени метода на лечение – интравенозна тромболиза и механична тромбектомия. При тромболизата се прилага интравенозно медикамент водещ до разтваряне на тромба, който е запушил съда.

Това подобрява мозъчното кръвообръщение в засегантата зона и би могло да съхрани мозъчната тъкан. Времевият прозорец за реакция и приложение на лечението обаче е ограничен до 4 часа и половина. Ако болният с остър инсулт приема антикоагуланти, този метод не е приложим заради риска от кървене.

Налице са и много други фактори. Които се явяват контраиндикация за приложение на метода. В тези случаи може да се направи механична тромбектомия, която представлява високоспециализирано вътресъдово лечение. То е спасяващо за пациенти с исхемичен инсулт, когато тромбът е запушил голям кръвоносен съд – вътрешна или средна мозъчна артерия. При този метод с микрокатетри се стига до засегнатото място, прекарва се стент и с него се изважда тромбът или същият се аспирира. Времевият прозорец за ефективно приложение на тази терапия е до шестия час.