Сърдечно съдова система

Сърдечно съдова система същност и определение

limfna sistema cardioСърдечн съдовата система е жизнено важна система, която осигурява необходи­мия кислород и хранителни вещества до всяка клетка в организма съобразно с непре­къснато менящите се потребности, отнася ненужните и вредни вещества до органи­те за тяхното елиминиране и участва в поддържането на телесната хомеостаза.

Движението на кръвта в сърдечно-съдовата система се осъществява в резул­тат на непрекъснатото ритмично и координирано съкращение на сърцето, което се състои от две последователно свързани помпи. Сърдечният мускул е напречно-набразден по своята структура, но функционално се отличава от скелетната мускулатура. Кардиомиоцитите са свързани с електрични синапси и формират два функционални синцитиума (предсърден и камерен), което е от изключително важно значение за протичането на сърдечния цикъл.

Част от сърдечния миокард притежава свойството автоматия, като нормално водач на ритъма на сърцето е синусовият възел. Кардиомиоцитите се характеризират с голямо многообра­зие на йонните канали, което определя и специфичната крива на сумарната им електрична активност – електрокардиограмата. Както възбудно-проводната система, така и работният миокард на сърцето се контролират от вегетативна­та нервна система и от хуморални фактори.

Минутен обем на сърцето е коли­чеството кръв, което се изтласква за една минута от лявата камера в системното кръвообращение, а от дясната – в белодробното. Той представлява произведени­ето от ударния обем и сърдечната честота и е около 5 1/min при покой.

Циркулацията е изградена от отличаващи се в морфологично и функционал­но отношение кръвоносни съдове. Те могат да се класифицират като: аморти­зиращи еластични артерии, които поддържат налягането в съдовата система по време на диастола, съпротивителни съдове, които разпределят минутния обем на сърцето към органите с най-голяма кислородна потребност за даден момент, обменни съдове (капиляри) и капацитивни съдове (вени), които изпълняват ро­лята на резервоар и по този начин повлияват венозния приток към сърцето.

syrce cardioСърдечно съдовата система е изградена от сърце, кръвоносни съдове и лимфни съдове. Кръвоносните и лимфните съдове са тръбести образувания, по които циркулират течности – кръв и лимфа. Затова сърдечно съдовата система се разделя на два отдела: лимфна и кръвоносна система. Лимфната система е по-стара от кръвоносната. Тя се образува първа в ембриона като част от имунната ни система. Основната ѝ функция е да прочиства междуклетъчните пространства. Наричат я „бялата река“. Състои се от лимфни съдове и лимфни възли.

Лимфните съдове преминават през лимфни възли. Те са малки кръгли телца и се намират по хода на лимфните съдове. Разположени са главно по шията, под мишниците и в слабините.

В лимфнити възли се образуват лимфоцитите. Лимфните съдове са изпълнени с лимфа. Това е телесна течност, която се състои от вода, белтъчини, мазнини, соли и бели кръвни клетки. За едно денонощие (24 часа) се образува около 2,5 литра лимфа.

Лимфата се движи постоянно в тъканите и между клетките, разнася хранителни вещества, прочиства се, когато преминава през лимфните възли, и се влива във венозната кръв.

Кръвоносната система се състои от сърце и кръвоносни съдове. Кръвоносни съдове са артериите, вените и капилярите. Те са изпълнени с кръв. Възрастният човек има около 5-6 литра кръв. Кръвта се състои от кръвна плазма и кръвни клетки. Кръвните клетки са три вида: еритроцити – червени кръвни клетки, левкоцити – бели кръвни клетки и тромбоцити – кръвни плочици. В кръвната плазма се намират електролитите. Кръвта има няколко важни функции: транспортна, защитна и терморегулаторна. А.

Сърце и кръвоносни съдове

syrce anatomiya cardioСърцето – cor (гр. cardia) има функцията на помпа, която движи кръвта от сърцето към периферията и обратно. То е кух мускулест орган, разположен асиметрично в лявата половина на гръдния кош, между двата бели дроба, над диафрагмата. Фиксирано е към големите съдове – аортата, белодробния ствол и двете кухи вени. Обвито е от съединителнотъканна торбичка, наречена перикард. Стената на сърцето е от три слоя: външен слой – епикард, среден слой – миокард и вътрешен слой – ендокард. Големината на сърцето зависи от индивида и съответства на PC големината на неговия юмрук. Тежи 250-300 грама.

Сърцето има форма на неправилен конус. Основата му (basis cordis) e обърната нагоре, надясно и назад. Тя е изградена от двете предсърдия, аортата и белодробния ствол.

Върхът на сърцето (apex cordis) е насочен надолу, наляво и напред. Той е образувание на лявата камера. Сърцето има две основни повърхности и два прехода. Предната повърхност (facies sternocostalis) е издута и обърната към гръдната кост. Долната повърхност (facies diaphragmatica) ляга върху диафрагмата.

Двете повърхности преминават една в друга чрез преходи: десен преход (margo dexter) и ляв преход (facies pulmonaiis sinistra). Повърхността към десният бял дроб се нарича facieses pulmonalis dextra. Кухината на сърцето се разделя на четири отделения: две предсърдия и две камери. Предсърдията са горните по-малки кухини, където влиза кръвта от вените, а камерите са долните по-големи кухини, от които кръвта напуска сърцето.

Всяко предсърдие е свързано с камерата чрез отвор, който се затваря с предсърднокамерна клапа (valva atrioventricularis dextra/valva tricuspidalis и valva atrioventricularis sinistra/valva mitralis s. bicuspidalis). Тя пропуска (let in) кръвта само в посока от предсърдието към камерата.

Лявото предсърдие (atrium sinistrum) и лявата камера (ventriculus sinister) образуват лявата или артериалната половина на сърцето. През нея преминава артериална кръв.

syrce anatomiya cardio bgКръвта напуска лявата камера през отвора на аортата (ostium aortae). Там също е разположена клапа (valva aortae), която не позволява кръвта да се върне от аортата в сърцето. Дясното предсърдие (atrium dextrum), и дясната камера (ventriculus dexter) образуват дясната или венозната половина на сърцето.

През нея преминава венозна кръв. Кръвта напуска дясната камера през отвора на белодробния ствол (ostium trunci pulmonalis), където също е разположена клапа (valva trunci pulmonalis). Тя не позволява кръвта да се върне от белодробния ствол в сърцето.

Накратко изглежда така:

ляво предсърдие – лява камера – аорта и коронарни артерии на сърцето – артерии на органи и тяло – артериална капилярна мрежа – венозна капилярна мрежа – венозна система на органи и тяло – дясно предсърдие – дясна камера (всичко това – системно кръвообращение) – белодробни артерии – капилярна мрежа бели дробове – алвеоли – венозна система на белите дробове – белодробни вени – ляво предсърдие (това е малък кръг на кръвообращението).

Заболявания на сърдечно съдовата система. Симптоматика

Артериална хипертония

За артериална хипертония се говори, когато кръвното налягане има по-голяма стойност от 160/95 mm Ng. Преди да се постави диагноза „хипертония“, кръвното налягане задължително трябва да се измерва 4-5 пъти дневно в продължение на няколко дни. Хипертонията е често заболяване, от което страдат около 15% от хората между 18 и 78 години. Различават се първична и вторична хипертония. Вторичната се дължи на бъбречно, ендокринно, сърдечносъдово или неврологично заболяване. Клиничната картина е разнообразна. Тя зависи от стойностите на артериалното налягане, стадия на болестта и степента на засягане на болните органи. Симптомите имат неспецифичен характер, а съществува и хипертония, която е без симптоми. При вторичните хипертонии главни са симптомите на основното заболяване. При хипертоничната болест симптомите са:

  • Главоболие. То има различна локализация, сила и продължителност. Често главоболието има пристъпен характер. Може да бъде по цялата глава или само в отделна част. Понякога болката се явява в точно определен момент. Таблетка аспирин, аналгин или чаша кафе могат да облекчат главоболието. PC
  • Често главоболието се придружава и от други оплаквания: световъртеж, шум в ушите, гадене, повръщане, зрителни смущения.
  • В напреднали стадии на хипертоничната болест и съчетанието ѝ с прогресираща мозъчна атеросклероза настъпват промени в личността: нервност, избухливост, апатия, лош сън, отслабване на паметта, егоцентризъм, нарушение в говора, походката, рефлексите и т.н. При хипертоничната болест се уврежда сърцето. Най-често се развиват атеросклероза или спазми на коронарните артерии, които са причина да се появят стенокардия или миокарден инфаркт с болки зад гръдната кост, задух, сърцебиене и др.

Инфаркт на миокарда

Главните причини и рискови фактори за миокардния инфаркт са: затлъстяване, захарен диабет, хипертония и преди всичко злоупотреба (abuse) с никотин. Не се изключва като фактор и наследствеността (heredity). При инфаркт на миокарда се запушва (obstruct) коронарната артерия и се появява некроза на сърдечния мускул в засегнатата част.

Получава се трайна болка, която не се повлиява от нитроглицерин, може да трае от няколко минути до дни. Болката е много силна. Тя е в областта на целия гръден кош, предимно вляво. Усеща се като притискане. Минава към рамото и вътрешната страна на лявата ръка. Понякога болката е в долната челюст, гърба или корема. Коремната болка може да е причина за грешна диагноза, като перфорация на язва например.

Освен болката при инфаркт на миокарда симптоми са: задух, колапс, ритъмни нарушения – екстрасистолия и брадикардия (под 60 удара в минута), нарушения (disturbance) на вътрекамерната проводимост (conductivity), които се откриват чрез ЕКГ, повишаване на температурата до 38 градуса. В зависимост от разпространеността на инфаркта след втория ден повишаването на температурата трае от няколко дни до 1-2 седмици. Понижава се кръвното налягане. Обикновено колкото е по-широк инфарктът, толкова е по-изразена хипотонията.