Как влияят цигарите на сърцето?

Как влияят цигарите на сърцето?

Всяка година, на 31 май, СЗО и партньори отбелязват Световния ден без тютюнев дим (WNTD), като подчертават здравните и други рискове, свързани с употребата на тютюн и се застъпват за ефективни политики, за намаляване на консумацията на тютюн.

Как тютюнопушенето застрашава здравето на сърцето на хората?

Използването на тютюн е важен рисков фактор за развитието на коронарна болест на сърцето, инсулт и периферни съдови заболявания.

Въпреки известното увреждане на здравето на цигарите  и сърцето, и наличието на решения за намаляване на свързаната с него смърт и заболяване, знанието сред голяма част от обществото, че тютюнът е една от водещите причини за CVD, е ниска.

Факти за цигарите, сърцето и други сърдечно-съдови заболявания:

Сърдечно-съдовите заболявания убиват повече хора, отколкото всяка друга причина за смърт в световен мащаб, а употребата на тютюн и излагането на втори пушек допринасят за приблизително 12% от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания. Използването на тютюн е втората водеща причина за CVD, след високо кръвно налягане.

Глобалната тютюнева епидемия убива повече от 7 милиона души всяка година, от които около 900 000 са непушачи, умиращи от дихателен вторичен дим. Близо 80% от повече от 1 милиард пушачи в света живеят в страни с ниски и средни доходи, където тежестта на свързаните с тютюнопушенето заболявания и смъртта е най-тежка.

Мерките на WHO MPOWER са в съответствие с Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюнопушенето (WHO FCTC) и могат да бъдат използвани от правителствата за намаляване на употребата на тютюн и защита на хората от незаразните болести. Тези мерки включват:

Политика за употреба и превенция на тютюнопушенето;

 • Да се отстранят хората от излагане на тютюнев дим, като се създадат напълно закрити обществени места, работни помещения и обществен транспорт без тютюнев дим;
 • Помощ за отказване от цигарите  (покриване на разходите, подкрепа за населението, включително кратки съвети от доставчиците на здравни услуги и национални безплатни линии за отказ);
 • Относно опасностите от цигарите  чрез прилагане на обикновени стандартизирани опаковки и/или големи графични предупреждения за здравето на всички опаковки от тютюневи изделия и осъществяване на ефективни кампании против тютюнопушенето, които информират обществеността за употребата на тютюн и вредното въздействие на тютюнев дим;

Изключителни забрани за реклама, промоция и спонсорство на тютюн;

 • Регламент на данъците върху тютюневите изделия, да станат по-малко достъпни.

Въздействие на цигареният дим:

Тютюнът е комплексна субстанция, при изгарянето се отделят над 7800 вредни вещества. Най-общо компонентите на цигареният дим се групират като: катран, никотин, въглероден окис, дразнещи вещества.

Предполага се, че причина за карцином на бял дроб, ХОББ са дразнещите вещества и катранът, никотин и въглероден окис са причина за ССЗ, МСБ, инсулти-тромботични и хеморагични.

Никотинът е токсичен алкалоид, психотропно вещество, водещо до зависимост, оказва влияние върху централна, периферна нервна система, сърдечно-съдова система. Тютюнопушенето е една от причините за ИБС, артериална хипертония, състояние на внезапна смърт, аортна аневризма, чрез отключване на патогенетични механизми, повлияващи атерогенеза, атеросклероза, тромбоза, коронарен спазъм и аритмии, намаляване капацитета на кръвта да доставя кислород до клетките на тъканите.

Никотинът предизвиква освобождаване на катехоламини и повишаване на нивото им в кръвта води до артериална хипертония, аритмии, повишаване на сърдечната честота, повишаване на кислородните нужди, състояния на сърдечно мъждене, поява на екстрасистоли, понижаване прага на камерната възбудимост.

Ефектът на повишаване на катехоламиновата секреция причинява повишаване на кислородните нужди на миокарда, което се придружава и от намаляване на транспортния кислороден капацитет, вследствие на наличието и въздействието на въглеродния монооксид и карбоксихемоглобин, от постъпването на въглеродния окис при тютюнопушене. Това води до понижаване на съдържанието на кислород и миокарда страда от хронична исхемия.

Ефектът на никотинова зависимост на ниво централна нервна система при тютюнопушене е свързан с непрекъснато повишаване количеството на изпушени цигари и намаляване на времето за изпушване на всяка следваща, с цел достигане на желан ефект. Това са състояния на корова активация, отделяне на мозъчен серотонин, окситоцин, вазопресин, катехоламини, причина за депресивни състояния и психози, при опити да се откаже тютюнопушенето.

Околни пушачи

Пасивното пушене е вдишване на дим от цигара на околни пушачи, с които човек се намира в едно помещение. Тютюневият дим в помещението е комбинация от: основен димен поток-димът, който се вдишва и издишва от пушача и страничния димен поток-димът, който се отделя от края на димящата цигара. Веществата от страничния поток попадат директно във въздуха.

Поради бавното тлеене на цигарите  този дим е много по-токсичен от дима, който поглъща активния пушач. Непушачите след престой от 30 мин. в затворено помещение, където се пуши имат почти толкова въглероден оксид в кръвта, колкото активните пушачи, когато изпушват една цигара. Експозицията на цигарен дим в детска възраст води до редица здравни последици засягащи физическото, нервно-психично развитие, сърдечни пороци, увреждане на органи и системи.

Голямото негативно влияние на цигарите  върху човешкото здраве налага да бъдат взети всички възможни мерки с оглед мотивиране на пушачите да спрат да пушат и на непушачите да не пропушат.

Цел на обществото е да предпазва настоящите и бъдещи поколения от разрушителните здравни, социални, екологични и икономически последици в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействието на тютюнев дим, чрез осигуряване на строги мерки за контрол.

Избиране на ново поведение към проблема тютюнопушене – нетолериране и възприемането му като много значим социален проблем.

В основата на здравната профилактика стои въпросът за ограничаване на този вреден фактор и пълна забрана.

Какво трябва да знаем за цигарите?

Повече от 4000 химични вещества се съдържат в тютюневият дим. Много от тях са токсични, други са радиоактивни, а над 40 причиняват рак. Причината за това е високата температура, до 900C, която се развива в димящият край на цигарата при вдишване. Около 85% от тютюневият дим в затворено помещение се дължи на страничен димен поток. В него се съдържа 2 пъти повече никотин, 5 пъти повече въглероден оксид, 3 пъти повече канцерогена безпирен.

Никотин – главна причина за създаване на психическа и физическа зависимост. Посредством белите дробове и кръвоносните съдове никотина достига до мозъка за 7 секунди от запалване на цигарата. Той води до увеличаване скоростта на кръвният ток, поради стесняване на кръвоносните съдове, повишаване стойностите на артериалното налягане, което кара сърцето да работи по-учестено и да изисква повече кислород. Действието на никотина може да бъде една от причините за внезапна смърт при интензивни пушачи на средна възраст.

Катран – маслена комбинация от 60 вещества които причиняват рак. Уврежда белодробните тъкани. Оцветява пръстите и зъбите. Въглероден окис – той изтласква кислорода от червените кръвни клетки, вследствие на което тъканите и най-вече сърцето получават по-малко кислород. Въглеродният окис е силно отровен газ. Кадмий – блокира действието на един важен елемент на растежа-цинка. Това води до забавяне развитието на детето което се ражда с тегло под нормата. Пасивно тютюнопушене – представлява вдишване на цигарен дим, издишан от пушача и дима, който излиза от края на запалената цигара. Тютюнопушенето е пряка или косвена причина за смъртта на 11-12 000 души годишно. България заема 4-то място в Света по потребление на цигари.

Кои са болестите, свързани с тютюнопушенето?

Основни причини за смърт от тютюнопушене:

 • исхемична болест на сърцето и инфаркт
 • хронична обструктивна белодробна болест
 • рак на бял дроб
 • други локализации на рак: уста, гърло, пикочен мехур, бъбреци, панкреас, хранопровод, стомах, черен дроб, рак на кръвта.
 • Увреждане на кръвоносните съдове:
 • заболяване на кръвоносните съдове на долните крайници
 • мозъчен инсулт
 • аневризма на аортата
 • Други заболявания:
 • пневмонии
 • катаракта
 • инфекции на устната кухина и венците

Влияние върху човешката репродукция.

Бременност и тютюнопушене

Това рисково поведение се отразява неблагоприятно върху здравето на майката и плода. Жените, които пушат по време на бременност са с по-висока степен на риск за развитие на остеопороза, сърдечно-съдови заболявания, хроничен бронхит и емфизем, ракови заболявания. По-тежкото протичане за бременността при тях се дължи на тютюнопушенето. Нероденото дете също става „пушач”. Какви последици може да има при бременната жена?

 • повишен риск за:плода
 • недоизносване на плода
 • преждевременно раждане
 • раждане на мъртъв плод
 • смърт на детето, непосредствено след раждането
 • раждане на деца с увреждания • ниско тегло на новородените бебета

Трябва да се знае, че: Децата с бащи-пушачи се раждат с по-малко тегло от тези, чиито родители не пушат. Смъртността на децата в утробата е силно повишена, когато бащата си е позволявал над 10 цигари дневно. Пушенето при мъжа уврежда сперматозоидите му и може да причини различни генетични увреждания на бъдещият зародиш. Влиянието на тютюневият дим върху плода при пасивното пушене може да се прояви и в по-късният живот на детето.

Бебетата изложени на тютюнев дим по време на бремеността и след раждането боледуват по-често от инфекции на дихателните пътища, астма и възпаление на ушите. В училищна възраст те са по-нервни, по-трудно се концентрират в час и потрудно усвояват материала в сравнение с връстниците си.

Когато тези деца сами решат да посегнат към цигарите те стават зависими от никотина още след трети-четвърти опит. Няма безвредна цигара!

Пушейки, ти „печелиш”:

 • лош дъх
 • ранни бръчки
 • пожълтели зъби
 • коси без блясък и чуплив косъм
 • ускорен пулс и повишено кръвно налягане
 • дрезгав глас и кашлица
 • висок риск да се разболееш от рак на белите дробове
 • по-често боледуваш от хроничен бронхит, емфизем и сърдечни заболявания

 

Когато не пушиш ти:

 •  владееш положението и можеш да казваш „не”
 • намаляваш риска от високо кръвно налягане, инфаркт, инсулт, хронични белодробни заболявания и рак
 • дишаш по-леко, изпълнен си с енергия и сила
 • изглеждаш добре и си приятен за околните
 • грижиш се за твоето здраве и здравето на твоето дете
 • ще родиш здраво бебе
 • ще запазиш собственото си здраве
 • ще спестиш пари
 • ще се освободиш от чувството за вина

Скъсване с навика цигари:

 • правете нещо друго, вместо да пушите
 • помислете за обичайното време, когато обикновено запалвате цигара. Напр. след ядене, когато ви е скучно или когато шофирате, за всеки един от тези моменти измисли нещо друго, с което да замениш цигарата.
 • Направи бързо следното: кажи „не” дори и на глас
 • мисли: повтори си причините, поради които си решил да се откажеш
 • действай: пий вода, дъвчи дъвка, върши нещо с ръцете си, рисувай, решавай кръстословици, движи се, срещни се с близък приятел, разказвай нещо, усмихвай се!
 • избягвай изкушаващите ситуации: унищожи всички цигари, изхвърли всички цигари и пепелници, избягвай местата, където си пушил, не употребявай алкохол поне през първите 2 седмици от отказването.
 • ако отново запалиш цигара, запази контрол, забрави чувството за вина, бил си в трудна ситуация, състави план и проектирай какво ще направиш следващият път, когато отново си така.

Поговорете с приятел, поемете цялостната отговорност и ти ще се откажете тютюнопушенето. При тази първа крачка, за да изчистите никотина от организма си трябва да се храните правилно със следните задължителни храни:

 • пълнозърнест хляб,
 • бобени храни,
 • зеле, моркови,
 • варено жито,
 • овесени ядки
 • ябълки 3-4 на ден,
 • плодови сокове,
 • билков чай,
 • риба,
 • минерална вода.

❌ Избягвайте:

 • тлъсти меса,
 • консерви,
 • кафе, алкохол.

Ако сте взели решението да спрете цигарите, ето няколко съвета как това да стане необратимо:

Ако се изкушавате да се върнете и запалите цигара, припомнете си защо се отказахте.

 • Направете си подарък.
 • Спортувайте и се старайте тялото и ръцете Ви да бъдат заети.
 • „Една цигара няма да ми навреди”, но тя ще унищожи успеха Ви до сега.
 • Ако почувствате по-силен глад и се безпокоите от увеличаване на теглото си, избягвайте високо калорични храни.
 • Консумирайте повече плодове и сурови зеленчуци.
 • Ако пиенето на кафе Ви кара да пушите, избягвайте го, заменете го с плодов сок, чай.

И така кашлицата ще намалее или ще изчезне – първият симптом на възстановяване. Временното наддаване на тегло, нервност, кашляне, проблеми със съня показват, че твоето тяло продължава да се бори, възстановява и изчиства от никотина. Продължавай и ще успееш!

 1. Отговорете искрено:Събуждадате ли се посред нощ, за да запалите цигара? • А – да (3точки) • Б – не (0точки)
 2. Колко бързо след като се събудите запалвате първата си цигара? • А – на 5-та минута (2 точки) • Б – на 6-30-та минута (1точка) • В – след 30-та минута (0точки)
 3. Колко цигари изпушвате през деня? • А – до10 броя (0точки) • Б – до 20 броя (1 точка) • В – повече от 20 броя (2точки)

Коментар: 0 точки – Все още не си зависим. Причините са във Вашата психика. Ако проявите воля ще се откажете.

1-2 точки – На път сте да станете зависими, но специалисти могат да ви помогнат да ги откажете дори от първия път.